Sist oppdatert:

OBS-varsel for Østfold

Flom!
NVE har sendt varsel om flom, gult nivå. Gjentaksintervall opptil 5 år, lavt lokalt moderat skadepotensial. Vurder behov for forebyggende tiltak. Beredskapsaktører skal fortløpende vurdere behov for beredskap. 
Gyldig fra 22.05.2018 23:00 CET til 23.05.2018 22:59 CET
Skogbrannfare!
Lokalt stor skogbrannfare til det kommer nedbør av betydning. Vurder behov for forebyggende tiltak. Beredskapsaktører skal fortløpende vurdere behov for beredskap. 
Gyldig fra 22.05.2018 23:00 CET til 23.05.2018 22:59 CET

Kort oppsummering om fargekodene:

Manglende, ufullstendig, gammel eller mistenkelig informasjon.
Ingen spesielle tiltak eller oppmerksomhet er nødvendig pga været.
Været er potensielt farlig.
Været er farlig.
Været er veldig farlig.

Kilde:

Varslene utstedes av og er copyright © beskyttet av EUMETNET-MeteoAlarm.

For siste varsler og varsler fra andre områder henvises til www.meteoalarm.eu.

Varselene er brukt med tillatelse.

De norske varslene utstedes av Meteorologisk institutt .