Sist oppdatert:

Min/Max i Norge

Kan til tider ta litt tid å laste inn dataene.

Min/max siste 24 timer 17 september 2019.
Vær oppmerksom på at noen ekstrem målinger kan være feilaktige pga uforutsette feil i rapportene. All data skal være verifisert. Vær oppmerksom på at verdiene som er printet her er internasjonale rapporter og at det helt sikkert er andre stasjoner som ikke er med på listene med høyere ekstrem verdier.